Έργα 2016-08-16T10:05:49+03:00

Project Description

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του για αναβάθμιση και ανάπτυξη της κοινότητας, έχει εκτελέσει τα τελευταία χρόνια αρκετά έργα υποδομής και εξωραϊσμού, τα οποία αναμφισβήτητα έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη της κοινότητας. Τα πιο σημαντικά έργα που έχουν εκτελεσθεί είναι:

•  Δημιουργία νέας διάτρησης, για κάλυψη των αναγκών της κοινότητας σε νερό.
•  Ασφαλτόστρωση δρόμων στην περιοχή του αναδασμού.
•  Ονοματοθέτηση και αριθμοθέτηση όλων των δρόμων και σπιτιών της κοινότητας.
•  Επίστρωση των αγροτικών δρόμων με μπετόν.
•  Εξωραϊσμό της κοινότητας με παλιές βρύσες.
•  Απόκτηση πυροσβεστικού αυτοκινήτου.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεχίζει τις προσπάθειες του για ακόμη περισσότερη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, προωθεί για εκτέλεση τα πιο κάτω έργα:

•  Ανέγερση κοινοτικού κτιρίου που θα περιλαμβάνει γραφεία για τις ανάγκες του κοινοτικού συμβουλίου,    αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ιατρείο και φαρμακείο.
•  Δημιουργία παρακαμπτηρίου δρόμου για την μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός του    χωριού.
•  Αξιοποίηση των σταλακτιτών και σταλαγμιτών στην περιοχή Καμένες.
•  Εγκατάσταση οδικού φωτισμού από το Νέο Χωριό στα Λουτρά της Αφροδίτης και μέχρι το Λατσί.
•  Ανέγερση κοινοτικού γηροκομείου.
•  Ο δρόμος που ενώνει το Νέο χωριό με την Ανδρολύκου, να γίνει δημόσιος και να ασφαλτοστρωθεί.