Υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των σκύλων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία του Περί Σκύλων Νόμου Ν. 184 (Ι)/2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια της Κοινότητάς μας,

Κύριοι/Κυρίες,

Θέμα: Υποχρεώσεις των  ιδιοκτητών των σκύλων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία του Περί Σκύλων Νόμου Ν. 184 (Ι)/2002

 Η κατοχή σκύλου υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη σε μια σειρά από υποχρεώσεις που η μή τήρησή τους μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και ησυχία, την ευημερία των ζώων κ.λ.π.

Υπενθυμίζουμε στους ιδιοκτήτες σκύλων βασικές πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας και τους καλούμε να τις εφαρμόζουν για το καλό όλων:

«4.- (1) Η αρμόδια αρχή – Κοινοτικό Συμβούλιο – έχει το δικαίωμα να επιθεωρεί την οικία ή το υποστατικό που ο ιδιοκτήτης διαθέτει για διαμονή σκύλου, για να διαπιστώσει αν οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου δεν εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ασφάλεια και ευημερία των ανθρώπων.

(2) Αν υπάρχει υποψία ότι οι συνθήκες διαβίωσης του σκύλου αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του Περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, τότε γίνεται αναφορά στο Διευθυντή,  εξουσιοδοτημένο Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Ιατρικό Επιθεωρητή και στην Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων για διερεύνηση της υπόθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ο ιδιοκτήτης και/ή κάτοχος και/ή ο φύλακας σκύλου υποχρεούται να έχει αναρτημένη πινακίδα με προειδοποίηση «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ» στην είσοδο της κατοικίας και/ή των υποστατικών του.»

«ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ»

  1. Οποιοδήποτε πρόσωπο

(α) Κατέχει σκύλο χωρίς άδεια κατοχής ή σκύλο που δεν είναι εγγεγραμμένος και σημασμένος

(β) Κατέχει σκύλο κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

(γ) Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια με πρόθεση να εξαπατήσει ή οποία δυνατό να εξαπατήσει την αρμόδια αρχή ή το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην καταγραφή ή έλεγχο των σκύλων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(δ) Εγκαταλείπει το σκύλο του ή δε λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσει την δραπέτευση ή τη  διαφυγή του και

(ε) Επιτρέπει ή ανέχεται όπως ο σκύλος του οποίου είναι ιδιοκτήτης ή τον οποίο έχει κάτω από τη φροντίδα του

  1. προξενεί θόρυβο με ηχηρό και συνεχές γαύγισμα που προκαλεί οχληρία στο κοινό.
  2. ρυπαίνει ή μολύνει οποιοδήποτε μέρος με κόπρανα χωρίς να τα  περισυλλέγει
  3. περιφέρεται ελεύθερος σε δημόσιο δρόμο ή σε οποιοδήποτε δημόσιο μέρος χωρίς να είναι δεμένος με λουρί ή μέρος που ανήκει σε άλλο πρόσωπο χωρίς την συγκατάθεση του και
  4. παρενοχλεί ή προξενεί ζημιά στο θήραμα ή στις εγκαταστάσεις  του Ταμείου Θήρας, σε οποιοδήποτε χώρο που είναι τόπος προστασίας του θηράματος

(στ). Παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €1708,60 ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις  μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €3417,20 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο σας καλεί να προσέξετε ιδιαίτερα τις πρόνοιες του νόμου που είναι με μαύρα γράμματα και να τις εφαρμόσετε πιστά.

Η τήρηση των προνοιών αυτών θα αποδείξει ότι σεβόμαστε την ανάγκη του γείτονα να ξεκουραστεί και την ανάγκη οι δρόμοι της Κοινότητας να είναι καθαροί από περιττώματα σκύλων.

 

 

 

2019-01-24T14:00:46+02:00
This site is registered on wpml.org as a development site.