Προσφορά για παροχή υπηρεσιών (ενοικίαση κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών (ενοικίαση κρεβατιών θάλασσας και ομπρελών) σε διάφορα σημεία της παραλίας, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου του Νέου Χωρίου αναφορικά με την περίοδο από 1η Μαίου 2020 μέχρι 30η Απριλίου 2025.

Τα σημεία επί των παραλιών για τα οποία ζητούνται προσφορές είναι τα πιο κάτω:

  • Παραλία Λατσί Α΄
  • Παραλία Λατσί Β΄
  • Παραλία Λατσί Γ΄
  • Παραλία Λατσί Δ’
  • Παραλία Ασπρόγκρεμος – Χάλαβρων
  • Παραλία Ξυσταρόκαμπος
  • Παραλία Πιτίλλι
  • Παραλία Λουτρών Αφροδίτης

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες (τοποθετημένες σε κλειστό φάκελο), να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωρίου και να αναγράφουν στην πάνω δεξιά γωνιά του φακέλου                       «Προσφορά για την παραχώρηση Άδειας Παροχής Υπηρεσιών στις Παραλίες του Κοινοτικού Συμβουλίου του Νέου Χωρίου» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών της οικείας Τοπικής Αρχής μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι.

Για περισσότερες πληροφορίες, έντυπα προσφορών και όρους προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου του Νέου Χωρίου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26322520.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί την ψηλότερη ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Ημερομηνία : 12/12/ 2019

2019-12-12T11:38:13+02:00