Προσφορά για εκτιμήσεις ακινήτων

15/10/2019

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών

Θέμα : Προσφορά για εκτιμήσεις ακινήτων.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωριού Πάφου διενεργεί διαγωνισμό δια την αγορά υπηρεσιών για εκτίμηση ακίνητης περιουσίας στο Νέο Χωρίο Πάφου, από εγγεγραμμένους εκτιμητές (ΕΤΕΚ) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και απαιτήσεις.

Περιγραφή αντικειμένου :
Εκτίμηση ακινήτων για Απαλλοτρίωση και εγγραφή υφιστάμενου αγροτικού δρόμου στην κοινότητα Νέου Χωρίου συμφώνα με το επισυναπτόμενο Φ/Σχ.26/49 .

Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες (τοποθετημένες σε κλειστό φάκελο), να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωρίου και να αναγράφουν στην πάνω δεξιά γωνιά του φακέλου «Προσφορά για εκτιμήσεις ακινήτων στην Κοινότητα Νέου Χωρίου Πάφου» και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών της οικείας Τοπικής Αρχής μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019 στις 12.00 το μεσημέρι.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί την πιο χαμηλή ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου του Νέου Χωρίου, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26322520.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
15/10/2019

2019-10-15T13:17:53+03:00