ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΚΑΜΑ

pdf– Παράταση διαδικασίας υποβολής απόψεων και εισηγήσεων όσον αφορά την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου Ακάμα (pdf)

2021-01-18T18:23:21+02:00