ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέου Χωρίου Πάφου, δέχεται προσφορές από ενδιαφερόμενους για ενοικίαση του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ως καφενείο που βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας Αγίου Μηνά Νέου Χωρίου Πάφου.
Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για 2 χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.
Ο ενοικιαστής θα υποχρεούται να καταβάλει την κατανάλωση ηλεκτρισμού και νερού καθώς και όλες τις φορολογίες και τέλη που αφορούν το ακίνητο.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στο κιβώτιο προσφορών του Κοινοτικού Συμβουλίου εσώκλειστες μέχρι τις 12/08/2022 και ώρα 12:30 μ.μ. . Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να δεχθεί τη πιο ψηλή ή οποιαδήποτε άλλη προσφορά .

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Χωρίου Πάφου στο τηλ: 26 322 520 από 8:00 π.μ. – 2:00 μ.μ. .

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΑΦΟΥ
26/07/2022

2022-07-26T13:01:21+03:00