ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ  ΩΡΑ ΚΑΛΗ  2017